Kriminaalmenetluse seadustik

Ava otsing

§ 451. Kohtulahendid väljaandmise õigusliku lubatavuse kohtulikul kontrollimisel

(1) Välisriigile isiku väljaandmise taotluse lahendamisel teeb kohus ühe järgmistest määrustest:

1) tunnistab väljaandmise õiguslikult lubatavaks;

2) tunnistab väljaandmise õiguslikult lubamatuks.

(2) Määruses märgitakse:

1) väljaandmismenetlusele allutatud isiku nimi ning isikukood või selle puudumisel sünniaeg ja -koht;

2) läbivaadatud taotluse sisu;

3) kohtuistungil osalenud isikute seisukohad;

4) kohtu otsustus ja põhjendused väljaandmise õigusliku lubatavuse kohta;

5) kohtu otsustus ja põhjendused väljaandmisvahistuse kohta.

(3) Määruse koopia edastatakse viivitamata väljaandmismenetlusele allutatud isikule, tema kaitsjale, Riigiprokuratuurile ja Justiitsministeeriumile.

(4) Kui kohus tunnistab isiku väljaandmise õiguslikult lubatavaks, saadetakse Justiitsministeeriumile lisaks määruse koopiale ka väljaandmistaotlus koos teiste väljaandmismenetluse materjalidega.

(5) Kui kohus tunnistab isiku väljaandmise õiguslikult lubamatuks, saadetakse määruse koopia koos väljaandmistaotluse ja lisamaterjalidega Justiitsministeeriumile, kes teavitab sellest taotlevat riiki.

[ RT I 2004, 46, 329 – jõust. 01.07.2004]


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid