Kriminaalmenetluse seadustik

Ava otsing

§ 155. Kohtuistungi protokoll

(1) Esimese või teise astme kohtu kohtuistungi protokoll on masina- või arvutikirjas koostatud menetlusdokument, milles kohtuistungi sekretär iseseisvalt või kohtuniku kokkuvõtliku sõnastusena talletab kriminaalasja arutamise tingimused ja käigu.

(2) Kohtuistungi protokolli kantakse:

1) istungi kuupäev ja koht ning istungi algus- ja lõpuaeg;

2) kohtu nimetus ja kohtukoosseis;

3) kohtumenetluse poolte ning kohtuistungi sekretäri, tõlgi ja eksperdi nimed;

4) arutatava kriminaalasja nimetus;

5) [kehtetu – RT I, 23.02.2011, 1 – jõust. 01.09.2011]

6) kohtutoimingute nimetused ajalises järjestuses;

7) ristküsitlusel kohtumenetluse poole esitatud küsimused ja ülekuulatava ütlused;

8) avaldused ja taotlused ning nende lahendused;

9) kohtuistungil tehtud määruste nimetused;

10) kohtuvaidluses poolte esitatud taotlused;

11) süüdistatava viimases sõnas esitatud taotlus;

12) kohtuotsuse või -määruse tegemine nõupidamistoas;

13) kohtuotsuse või -määruse kuulutamine ning edasikaebamise korra ja tähtaja selgitamine.

(21) Kohtuistungi sekretär protokollib istungi selle sujuvat kulgemist katkestamata.

(22) Kui kohtuistung heli- või videosalvestati, on heli- või videosalvestis kohtuistungi protokolli lahutamatuks lisaks. Kui protokollis kajastatu on vastuolus salvestisega, siis tuginetakse salvestisele.

(3) Protokollile kirjutavad alla ning selle kuupäevastavad eesistuja ja kohtuistungi sekretär.

[ RT I, 23.02.2011, 1 – jõust. 01.09.2011]


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid