Kriminaalmenetluse seadustik

Ava otsing

§ 398. Kriminaalasja kohtusse saatmise määrus

(1) Kriminaalasja kohtusse saatmise määruse sissejuhatuses märgitakse:

1) määruse koostamise kuupäev ja koht;

2) prokuröri ametinimetus ning nimi;

3) kriminaalasja nimetus;

4) õigusvastase teo toimepannud isiku nimi, isikukood või selle puudumisel sünniaeg, kodakondsus, haridus, elu- ja töökoht või õppeasutus, emakeel.

(2) Määruse põhiosas märgitakse:

1) õigusvastase teo asjaolud;

2) õigusvastast tegu kinnitavad tõendid;

3) psühhiaatrilise sundravi kohaldamise põhjendus;

4) psühhiaatrilise sundravi kohaldamise vajaduse vaidlustanud kaitsja või teiste menetlusosaliste väited.

(3) Määruse lõpposas esitatakse prokuröri ettepanek psühhiaatrilise sundravi kohaldamiseks ning märgitakse, kas kaitsja või prokurör taotleb kriminaalasja kohtulikku arutamist üldkorras. Määrus lisatakse kriminaaltoimikusse.

(4) Kriminaaltoimik edastatakse kohtule.

[RT I, 23.02.2011, 1 – jõust. 01.09.2011]

[RT I 2004, 46, 329 – jõust. 01.07.2004]


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid