Kriminaalmenetluse seadustik

Ava otsing

§ 3481. Kassatsioonist teatamine ja kassatsioonivastus

(1) Pärast nõuetekohase kassatsiooni saamist saadab Riigikohus selle koopia käesoleva seadustiku § 344 lõikes 3 nimetatud isikule, kelle huve kassatsioon puudutab, ja teeb talle teatavaks järgmised asjaolud:

1) kassatsiooni kohtusse saabumise aeg;

2) isiku kohustus vastata kassatsioonile kohtu määratud tähtaja jooksul;

3) mida vastus peab sisaldama.

(2) Kassatsioonivastuses tuleb muu hulgas märkida:

1) kas esineb mõni kassatsiooni menetlemist takistav asjaolu;

2) kas kassatsioon tuleb võtta menetlusse;

3) kas kassatsioonimenetluse pool peab kassatsiooni õigeks või vaidleb sellele vastu;

4) vastuväited kassatsioonile;

5) põhjendus suulise menetluse vajalikkuse kohta, kui kassatsioonivastuse esitaja taotleb suulist menetlust.

[ RT I, 23.02.2011, 1 – jõust. 01.09.2011]


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid