Kriminaalmenetluse seadustik

Ava otsing

1. jagu. Kriminaalmenetluse alustamine ja lõpetamine


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin
  1. § 193. Kriminaalmenetluse alustamine
  2. § 194. Kriminaalmenetluse ajend ja alus
  3. § 195. Kuriteoteade
  4. § 196. Vägivaldsest surmast teatamine
  5. § 197. Kuriteole viitav muu teave
  6. § 198. Kuriteoteatele vastamine
  7. § 199. Kriminaalmenetlust välistavad asjaolud
  8. § 200. Kriminaalmenetluse lõpetamine kriminaalmenetlust välistava asjaolu ilmnemisel
  9. § 2001. Kriminaalmenetluse lõpetamine kuriteo toimepannud isiku tuvastamatuse tõttu
  10. § 201. Materjalide saatmine alaealiste komisjonile
  11. § 202. Kriminaalmenetluse lõpetamine avaliku menetlushuvi puudumise korral ja kui süü ei ole suur
  12. § 203. Kriminaalmenetluse lõpetamine karistuse ebaotstarbekuse tõttu
  13. § 2031. Kriminaalmenetluse lõpetamine leppimise tõttu
  14. § 2032. Lepitusmenetlus
  15. § 204. Kriminaalmenetluse lõpetamine välisriigi kodaniku toimepandud kuriteos või välisriigis toimepandud kuriteos
  16. § 205. Kriminaalmenetluse lõpetamine seoses isikult tõendamiseseme asjaolude väljaselgitamisel saadud abiga
  17. § 2051. Kriminaalmenetluse lõpetamine konkurentsialase kuriteo korral
  18. § 2052. Kriminaalmenetluse lõpetamine seoses menetluse mõistliku aja möödumisega
  19. § 206. Kriminaalmenetluse lõpetamise määrus
  20. § 207. Kriminaalmenetluse alustamata jätmise või lõpetamise vaidlustamine Riigiprokuratuuris
  21. § 208. Kriminaalmenetluse alustamata jätmise või lõpetamise vaidlustamine ringkonnakohtus
  22. § 209. Kriminaaltoimiku arhiivimine
  23. § 210. E-toimiku menetlemise infosüsteem