Kriminaalmenetluse seadustik

Ava otsing

§ 31.Uurimisasutuste piiritlemine

(1) Uurimisasutused on oma pädevuse piires Politsei- ja Piirivalveamet, Kaitsepolitseiamet, Maksu- ja Tolliamet, Konkurentsiamet, Sõjaväepolitsei, Keskkonnainspektsioon ning Justiitsministeeriumi vanglate osakond ja vangla, kes täidavad uurimisasutuse ülesandeid vahetult või nende hallatavate või kohalike asutuste kaudu.

(2) [Kehtetu – RT I, 23.02.2011, 1 – jõust. 01.09.2011]

(3) [Kehtetu – RT I, 23.02.2011, 1 – jõust. 01.09.2011]

(4) [Kehtetu – RT I, 23.02.2011, 1 – jõust. 01.09.2011]

(5) Nende ametikohtade loetelu, mida täitvatel ametnikel on õigus kriminaalmenetluses osaleda uurimisasutuse pädevuse piires, kinnitab käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud asutuse juht.

[ RT I, 29.12.2011, 1 – jõust. 01.01.2012]

[ RT I, 23.02.2011, 1 – jõust. 01.09.2011]


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid