Kriminaalmenetluse seadustik

Ava otsing

§ 332. Kohtuistungi rakendamine ringkonnakohtus

(1) Kohtuistungi rakendamiseks ringkonnakohtus eesistuja:

1) avab kohtuistungi ja teatab, millist kriminaalasja ning kelle apellatsiooni alusel arutatakse;

2) selgitab, kes kohtuistungile kutsututest on ilmunud;

3) selgitab kutsutute ilmumata jäämise põhjused;

4) kaasab vajaduse korral käesoleva seadustiku § 161 lõike 1 kohaselt tõlgi;

5) tuvastab süüdistatava isikusamasuse ja selgitab talle tema õigusi, mis on ette nähtud käesoleva seadustiku §-s 35, ning kontrollib, kas süüdistataval ja tema kaitsjal on pärast apellatsiooni koopia kättesaamist jäänud küllaldaselt aega valmistuda kohtuistungiks;

6) teeb käesoleva seadustiku §-des 280–284 loetletud menetlustoimingud.

(2) Eesistuja või kohtukoosseisu üks liige kannab ette kohtuotsuse apelleeritava osa sisu, kaebuse motiivid, taotlused ning annab ülevaate saabunud dokumentidest.

(3) Pärast ettekannet selgitab eesistuja apellandile tema õigust loobuda apellatsioonist ning loobumise tagajärgi vastavalt käesoleva seadustiku §-le 333 ja küsib, kas ta toetab apellatsiooni või loobub sellest osaliselt või täielikult.


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid